Возила за погребален транспорт

Наменета е за да се користи за погребно пренесување на 4 ковчези или 2 ковчези, во кое има 2 ладилници за ковчези и 2 отворени ковчези.

Овие погребни возила имаат и опрема што се бара да се користи во парохиите и селата каде нема погребно место за перење.Печати   Е-пошта