Телескопски платформи

Телескопските платформи можат да се користат за надворешно чистење на зградите, одржување и поправка на електрични водови, градежни области, сечење дрво, итн. Буумите се изработени од специјален челик со висока јачина. Нозете за поддршка се дизајнирани со систем на сериско отворање. Безбедносни пакети се достапни за хидраулични и електрични системи.

  • Корпата вклучува проектор за осветлување.
  • Системот може да се заклучи на нозете за поддршка.
  • Автоматски систем за балансирање на корпа.
  • Пумпа за итни случаи.
  • Копче запре на контролниот панел.
  • Изолација помеѓу 1000-100000 V во корпа.
  • Систем за стоп на моторот на возилото.
  • Нозе за поддршка со висок капацитет за маневрирање за сите типови услови на земја.

Технички спецификации
Working Height (m) 12 – 32
Platform Lateral Opening (m) 6.5 – 21
Rotation Angle (°) Optional
Basket Capacity (kg) 250
Basket Insulation (V) 1000 – 100000


Печати   Е-пошта