Метлачки

Мултифункционален површински чистат

За прецизно чистење со овие машини, се работи под сите климатски услови, површинската прашина и високите перформанси на тешки остатоци можат да бидат лесно чисти во мали и тесни улици.


Обем на корпа за отпадоци 0.3 - 0.5 м3


Обем на корпа за отпадоци 1.2 м3


Обем на корпа за отпадоци 2.2 - 3.2 м3


Обем на корпа за отпадоци 4.0 - 4.2 м3


Обем на корпа за отпадоци 5.7 м3


Печати   Е-пошта