Производи

За Нас

Уни Стил Ком Дооел Скопје е команија која е овластен застапник на неколку брендови за комунална опрема.

Компанијата активно е вклучена во македонскиот пазар и пошироко од 2015 година, започнувајќи со застапување на бреднови за комунална опрема.

Локација

Ул. Џон Кенеди бр.7/1-4, 1000 Скопје,
Република Северна Македонија
Телефон: +389 71 37 83 33 
email: info@unistilkom.mk