Испораки - ЈП Паркови и зеленило - Скопје

На 09.01.2019 извршивме испорака на камион кипер со трстрано кипирање и ѓубретарка од 8мза ЈП Паркови и зеленило - Скопје.

 


Печати   Е-пошта