Испорака - Општина Карпош

На ден 21.01.2020 ја направивме испораката од 2 цистерни по 1000л. за чистење под висок притисок исто така и 1 снежен плуг за чистење на снег во Општина Карпош.


Печати   Е-пошта