Испорака на противпожарна единица - Битола


На ден 05.02.2020 направивме испорака на против пожарно возило со капацитет од 2500 литри од кои 2000 лт за вода и 500 лт за пена. 
Испораката ја вршивме во просториите на Територијалната Противпожарна Единица - БИТОЛА


Печати   Е-пошта