Испорака на нов камион за собирање смет од 5.5 м3 во Општина Василево

На 16.06.2020 направивме испорака на новиот камион за собирање на смет што општина Василево го набави за потребите на Јавното комунално претпријатие „Турија“ - Василево.

Камионот е со капацитет од 5.5 м3 и е изработен по стандардите на ЕУ.

01
02

Печати   Е-пошта