News

Испорака на нов камион за собирање смет од 5.5 м3 во Општина Василево

На 16.06.2020 направивме испорака на новиот камион за собирање на смет...

Испорака на 2 возила за смет

Испорака на две возила за смет во ЈП КХ Скопје.

Премин за дезинфекција

Премин дизајниран да обезбеди дезинфекција на лицата заедно со облека.

Испорака на телескопска платформа

Месецов успешно испорачавме телескопска платформа од 12 метри во јавното претпријатие Улици и патишта.

Испорака на противпожарна единица - Битола

На ден 05.02.2020 направивме испорака на против пожарно возило

Испорака - Општина Карпош

На ден 21.01.2020 ја направивме испораката од 2 цистерни по 1000л

За Нас

Уни Стил Ком Дооел Скопје е команија која е овластен застапник на неколку брендови за комунална опрема.

Компанијата активно е вклучена во македонскиот пазар и пошироко од 2015 година, започнувајќи со застапување на бреднови за комунална опрема.

Локација

Ул. Џон Кенеди бр.7/1-4, 1000 Скопје,
Република Северна Македонија
Телефон: +389 71 37 83 33 
email: info@unistilkom.mk