За Нас

Уни Стил Ком Дооел Скопје е команија која е овластен застапник на неколку брендови за комунална опрема.

Компанијата активно е вклучена во македонскиот пазар и пошироко од 2015 година, започнувајќи со застапување на бреднови за комунална опрема.

Политика за квалитет

Целата работа направена од нашите вработени, добавувачи и претставници на продажба е дел од процесот на обезбедување квалитетни производи и услуги на нашите клиенти. Секој од нашите вработени придонесува за нашата политика за квалитет, посветувајќи се на оваа задача во овој процес.

Секој производ се снабдува со водич за резервни делови и нашата компанија е посветена на снабдување со резервни делови најмалку 10 години.