Испораки - Општина Бутел

На ден 06.05.2019 извршивме испорака во Општина Бутел - Скопје, на специјално возило за чистење на тесни улички - метлачка, со капацитет на садот од 500л.


Печати   Е-пошта