Новости

Испорака на телескопска платформа

Месецов успешно испорачавме телескопска платформа од 12 метри во јавното претпријатие Улици и патишта.

Испорака на противпожарна единица - Битола

На ден 05.02.2020 направивме испорака на против пожарно возило

Испорака - Општина Карпош

На ден 21.01.2020 ја направивме испораката од 2 цистерни по 1000л

Испораки - Општина Бутел

На ден 06.05.2019 извршивме испорака во Општина Бутел - Скопје.

Испораки - ЈП Паркови и зеленило - Скопје

На 09.01.2019 извршивме испорака на камион кипер со трстрано кипирање и ѓубретарка.

Испораки - ЈКП Комуналец - Прилеп

Испорака на специјално возило - 7м3

За Нас

Уни Стил Ком Дооел Скопје е команија која е овластен застапник на неколку брендови за комунална опрема.

Компанијата активно е вклучена во македонскиот пазар и пошироко од 2015 година, започнувајќи со застапување на бреднови за комунална опрема.

Локација

Ул. Џон Кенеди бр.7/1-4, 1000 Скопје,
Република Северна Македонија
Телефон: +389 71 37 83 33 
email: info@unistilkom.mk